Experimentálny workshop pre dospelých s Tatianou Takáčovou

24024305023_96b89ccdaf_b

Experimentálny workshop s Tatianou Takáčovou

21.11.2018 o 17:00 / Hlavná 27

Tatiana Takáčová svoju prácu návštevníkom priblíži aj cez experiment so svetlom luminografiou, ktorej sa na workshope budeme venovať, bude to zaujímavé! Na workshop nie je potrebné priniesť si vlastný fotoaparát. Počet účastníkov na workshope je obmedzený.
Prihlásenie a viac info na: filipiakova [at] vsg [dot] sk. Vstup: 5 € (v cene je zahrnutý materiál)

Tatiana je súčasná slovenská fotografka, ktorá sa vo svojej tvorbe venuje prevažne inscenovanej fotografi i vo formách zátiší, inštalácií, inscenovaných dokumentov, denníkových záznamov. Proces jej práce je zvyčajne dlhodobo pripravovaná výstavba každého záberu, dôkladne, vedecky, niekedy ironicky a kriticky, s použitím deadpan a filmovej estetiky, s dôrazom na svetlo a kompozíciu.

Tatiana aktuálne vo Východoslovenskej galérii predstavila inú líniu tvorby, takpovediac „špionážnej fotografie“ v projekte Strážcovia. Je to zbierka fotografií z múzeí a galérií, kde centrom jej záujmu sú vždy prítomní strážnici a strážničky výstav – živé bytosti, v sterilných a neosobných architektúrach.