Experimentálny workshop 23.1.2019

Na experimentálnom workshope, ktorý sa uskutočnil 23.1.2019 o 17:00 na Hlavnej 27, si účastníci vyskúšali vytvoriť maliarske dielo inšpirované slovenským impresionizmom pod vedením Mgr. art. Miroslava Feka.
Experimentálny workshop bol súčasťou sprievodného programu k výstave Na Prelome – Umenie rokov 1890-1918.
Program tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenie.