Experimentálny textilný workshop

V rámci sprievodného programu k výstave Na Prelome – Umenie rokov 1890-1918 sa 28.3.2019 v našom ateliéri konal experimentálny textilný workshop s Mgr. art. Henrietou Kurčíkovou (VŠVU). Z ľudových vzorov účastníci vytvárali vlastné, jedinečné vzory, ktoré prežehľovali na bavlnené tašky.