Experimentálny maliarsky workshop

ExWpD

Experimentálny maliarsky workshop
streda / 20. 6. 2018 / 17.00 / Hlavná 27

Východoslovenská galéria pripravila špeciálne experimentálne workshopy pre dospelých k výstave XIX. – Umenie 19. storočia na východnom Slovensku, prostredníctvom ktorých sa bližšie zoznámite s autorskými technikami.

Veronika Valašťanová je absolventkou Ateliéru klasických maliarskych disciplín na Akadémii umení v Banskej Bystrici. V súčasnosti sa venuje prevažne maľbe a v menšej miere fotografii. Výraznú obsahovú zložku tvorí tajomný až mystický priestor opustených architektúr, štylizovaných do lyrických polôh. Workshop bude úvodom do technológie maľby s odkazom 19. storočia na súčasné maliarske praktiky.

Cena vstupného: 10 € / osoba
Všetok materiál a ochranný odev zabezpečí Východoslovenská galéria.
Na workshop je potrené nahlásiť sa vopred mailom na filipiakova [at] vsg [dot] sk alebo telefonicky na 0905 615 032.

Program tejto galérie z verených zdrojov podporil Fond na podporu umenia.