Edgar Degas / Holá pravda

Trvanie výstavy: 20. 9. – 30. 11. 2016
Miesto konania: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice
vstupné 5€

Výstavný projekt je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Art Expo International, ktorá má medzinárodné presahy v rámci organizovania významných výstavných projektov v rôznych častiach Európy. Hlavným cieľom a zmyslom realizovaných projektov je umožniť a pomôcť prezentovať významné dielo modernistických avantgardných osobností z konca devätnásteho a prvej polovice dvadsiateho storočia. Spoločnosť Art Expo International svojou výstavnou dramaturgiou, flexibilným manažmentom a primeraným finančným rozpočtom poskytuje príležitosť pre menšie regionálne galérie a múzeá, ale rovnako spolupracuje aj s celonárodnými a významnými kultúrnymi inštitúciami. Spoločnosť Art Expo International vytvára nemalú snahu nastavením pestrého výstavného programu a jeho aktívnym zapojením do výstavných plánov hostiteľských inštitúcií. Napomáha tak k budovaniu primárnemu posolstvu galerijných inštitúcií, ktorým nie je len samotná prezentácia umenia, ale rovnako významnú zložku tvorí aj edukačná činnosť, kultúrna rozhľadenosť a v neposlednom rade získavanie možností ďalšej spolupráce a upevňovania partnerských vzťahov a kultúrnej výmeny. V poslednom období sa spoločnosť zameriava predovšetkým na menšie galérie regionálneho významu v menších mestách východnej a strednej Európy, čím sprostredkováva svetové moderné umenie širšiemu odbornému i laickému publiku.  Spoločnosť Art Expo International sa pohybuje v čulom kultúrnom prostredí európskeho moderného a súčasného umenia, poskytuje pravidelné konzultácie s jednotlivými partnermi ohľadne odborných kurátorských koncepcií výstav, ktoré by uspokojili sociálny a kultúrny dopyt daného regiónu, ďalej v oblasti výskumných a vzdelávacích programov.