DECEMBER 2018 vo VSG

Stanislav VeselovskyFerdinand Katona, Vysoké Tatry v zime, 1894-1925

Program VSG december 2018

Výstavy

8.11. – 3.2.2019
Tatiana Takáčová – The Guardians
Vo svojej fotografickej tvorbe sa venuje prevažne inscenovanej fotografii vo formách zátiší, inštalácií, inscenovaných dokumentov, denníkových záznamov. V nich sa zaoberá́ najmä̈ psychologickými a sociologickými témami, prípadne reaguje na globálne problémy a fenomény súčasnosti.
Miesto: Hlavná 27
Vstup: 2/3€

15.11. 2018 – 31. 3. 2019
Radovan Čerevka – Moc v múzeu
Radovan Čerevka patrí k výrazným vizuálnym a sochárskym osobnostiam slovenskej umeleckej scény od začiatku 21. storočia. Jeho tvorbu charakterizuje kódovaný výtvarný jazyk nesúci mediálnu informáciu, vplyvu, sily jej použitia a najčastejšie vojenských alebo civilizačných konfliktov, ekologických katastrof.
Miesto: Hlavná 27
Vstup: 2/3€

29.11. – 26.5.2019
Na prelome – Umenie rokov 1890-1918
Predkladaný výstavný projekt pripravený prevažne zo zbierkového fondu Východoslovenskej galérie a ďalších kontextuálnych výpožičiek zo Slovenska i zahraničia mapuje obdobie pred vznikom prvej Československej republiky, ktorej sté výročie vzniku si pripomíname práve v roku 2018. Umelecko-historickým prierezom pomerne krátkeho obdobia výtvarnej produkcie, historických súvislostí a spoločenských pomerov sa vytvorená kolekcia umeleckých diel pokúsi podať vizuálnu predstavu o životnom štýle mestského človeka na prelome storočí žijúcom v rozmedzí dvoch mentálne blízkych, no lexikálne a ideovo odlišných národností
Miesto: Hlavná 27
Vstup: 2/3 €

7.12.2018 – 31.3.2019
otvorenie výstavy: 6.12.2018, 18:00
Katarína Poliačiková – Oheň vecí / The Fire of Things 
Výstava “Oheň vecí / The Fire of Things” mapuje posledné roky tvorby Kataríny Poliačikovej. Autorka tu predstaví diela, ktoré, aj keď sa pohybujú naprieč médiami, sledujú určitú tematickú líniu. Oheň vecí rozpráva o vzťahu ľudskej, geologickej a astronomickej mierky, o prelínaní subjektívnych príbehov s veľkými naratívmi zeme či času.
Miesto: Alžbetina 22
Vstup: 2/3 €

 

Sprievodný program

6.12.2018 od 15:00 – 18:00
Mikulášske tvorivé dielne
15:00 séria krátkych workshopov inšpirovaných aktuálnymi výstavami
16:30 Na Prelome – Umenie rokov 1890 – 1918 – zábavná komentovaná prehliadka pre deti s kurátorom výstavy a galerijnou pedagogičkou.
17:00 Divadlo z krabice – Perzeus Inscenácia na motívy gréckych bájí. Antická predloha upravená do podoby klasickej rozprávky.
Miesto: Hlavná 27
Vstup voľný

12.12.2018 o 17:00
Komentovaná prehliadka výstavy Radovan Čerevka – Moc v múzeu s autorom Radovanom Čerevkom
Miesto: Hlavná 27
Vstup voľný

 13.12. 2018 o 17.00
Experimentálny workshop pre dospelých
Mgr. art Tatiana Takáčová
Počet účastník na workshope je obmedzený.
Prihlásenie a viac info na:  filipiakova [at] vsg [dot] sk
Miesto: Hlavná 27
Vstup: 5 € (v cene je zahrnutý materiál)

16.12. 2018 o 14.00
Kreatívny labyrint
Program pre rodiny s deťmi, na ktorom sa zoznámime s umením, ktoré vzniklo na prelome storočí. Predstavíme si umelcov Halásza-Hradila a Ľudovíta Csordáka a pozrieme si ako maľovali slovenskí impresionisti. Takto inšpirovaní si v ateliéri vytvoríme svoje vlastné maliarske dielo. Na program je potrebné prihlásiť sa vopred telefonicky na: 0905 615 032 alebo e-mailom: filipiakova [at] vsg [dot] sk do 14.11.2019 (piatok do 14.00). Dieťa môže Kreatívny labyrint navštíviť len v sprievode rodiča. Rodič je za dieťa zodpovedný. Hlavná 27
Vstup: 3€ / dieťa, rodič má vstup voľný

18.12. 2018 o 14.00
Pohodová komentovaná prehliadka pre seniorov
Čaká vás prehliadka výstavy s kurátorom, ktorý vám rád odpovie na všetky zvedavé otázky a krátky, nenáročný workshop, na ktorom budete môcť kreatívne reagovať na vystavené obrazy.
Miesto: Hlavná 27
Vstup voľný

*výstavy a program tejto galérie  z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.