Vzdelávanie

Art on Skates: Accompanying Program of exhibition French Classic Modernism  Umenie na korčuliach Sprievodný program k výstave Francúzska klasická moderna

Art on Skates: Accompanying Program of exhibition French Classic Modernism Umenie na korčuliach Sprievodný program k výstave Francúzska klasická moderna

Sprievodný program k výstave Francúzska klasická moderna Umenie na korčuliach Sprievodná aktivita k MS v ľadovom hokeji 2011 29. 4. 2011 – 15. […]

Evaland (2010)Evaland (2010)

EvaLand sú nedeľné workshopy pre deti predškolského a školského veku pod vedením Mgr.art Evy Tkáčikovej. Evalandy sa organizovali pravidelne každé […]

Gallery of Dreams, Art as Game (2010)Galéria snov, Umenie hrou (2010)

Gallery of Dreams, Art as Game (2010)Galéria snov, Umenie hrou (2010)

V rámci prvých voľných nedieľ sa pokračovalo v projekte Galéria snov – Umenie hrou. V dopoludňajších hodinách sa organizovali tvorivé […]

Tematický rozvrh nediel v roku 2009

4/10 ARCHITEKTÚRA Architektky Markéta Medasová a Anka Vongrejová 1/11 PERFORMANCE Marta Jonville so svojimi študentmi 6/12 SÚČASNÝ A SCÉNICKÝ TANEC […]

Gallery of Dreams, Art as Game (2009)Galéria snov, Umenie hrou (2009)

Gallery of Dreams, Art as Game (2009)Galéria snov, Umenie hrou (2009)

Galéria snov, Umenie hrou Východoslovenská galéria očami detí Celoročný výchovno-vzdelávací projekt Východoslovenskej galérie Jedným z prvotných poslaní každého múzea, je […]