Verejné obstáravanie

Verejné obstarávanie – prepravné umeleckých diel v rámci projektu „Košická moderna“

  Vec: Prepravné v rámci projektu Košická moderna                  predloženie cenovej ponuky na prepravovanie umeleckých diel projektu výstavy „Košická moderna“ […]