Verejné obstáravanie

ZÁMER na prenájom nehnuteľného majetku na Alžbetinej ulici č. 22 v Košiciach

zámer na prenájom nebytových priestorov A22

Verejné obstarávanie 1.10.2014-31.3.2015

STIAHNI TU: verejné obstarávanie 1.10.2014-31.3.2015

ZÁMER na prenájom nehnuteľného majetku na Alžbetinej ulici č. 22 v Košiciach

ZÁMER na prenájom nehnuteľného majetku na Alžbetinej ulici č. 22 v Košiciach NA STIAHNUTIE TU: zámer prenájom nebytových priestorov A22 – […]

Verejné obstarávanie – tlač katalógu

VSG vyhlasuje verejné obstarávanie na tlač katalógu k výstave „12. január 1985 – 15:50“. Tech. údaje: formát A4, 100 strán, […]

Verejné obstarávanie 1. 1. 2014 – 30. 9. 2014

Na stiahnutie: verejné obstarávanie 1.1.-30.9.2014

Verejné obstarávanie – pútač VSG

Verejné obstarávanie – realizovanie pútača pred objektom VSG – Alžbetina 22   VSG vyhlasuje verejné obstarávanie na realizáciu pútača pred […]

Verejné obstarávanie – dodávka plynu

Verejné obstarávanie Východoslovesnká galéria vyhlasuje verejé obstarávanie na dodávku plynu do objektu Alžbetina 22. Obdobie dodávky plynu: od 1. 10. […]

Verejné obstarávanie 1. 10. – 31. 12. 2013

Na stiahnutie: Verejné obstarávanie 1. 10. – 31. 12. 2013

Verejné obstarávanie

V mesiaci december vyhlasujeme verejné tieto verejné obstarávania : 1. Maľovanie výstavných siení termín december 2013 2. Dodávka doplnkových komponentov […]

Verejné obstarávanie – Preklad knihy „Anna Lesznai – Denníky“

  Vec: Preklad knihy Anna Lesznai – Denníky           Výzva na predloženie cenovej ponuky   Východoslovenská galéria si Vás dovoľuje […]