Verejné obstáravanie

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 5000 za 4Q 2018

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 5000 za 4.Q 2017

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 5000 za 4.Q 2017

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 5000 eur za 3Q 2017

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 5000 za 3 Q 2017

Zákazky s nízkou hodnotou nad 5.000 Eur 2Q 2017

Zákazky s nízkou hodnotou nad 5000 Eur 2Q 2017

Zákazky s nízkou hodnotou nad 5.000 Eur 1Q 2017

Zákazky s nízkou hodnotou nad 5000 Eur 1Q 2017

Zákazky s nízkou hodnotou nad 5.000 Eur 2 polrok 2016

Zákazky s nízkou hodnotou nad 5000 Eur 2015-2016

Zámer na prenájom nebytových priestorov / Alžbetina 22

zámer na prenájom nebytových priestorov A22

Zámer na prenájom nebytových priestorov / Alžbetina 22

zámer na prenájom nebytových priestorov A22

ZÁMER na prenájom nehnuteľného majetku

ZÁMER na prenájom nehnuteľného majetku na Alžbetinej ulici č. 22 v Košiciach PK-1/2016   Východoslovenská galéria, ako správca nehnuteľného majetku vo […]

Zámer na prenájom nebytových priestorov A22

ZÁMER na prenájom nehnuteľného majetku na Alžbetinej ulici č. 22 v Košiciach NA STIAHNUTIE TU: zámer na prenájom nebytových priestorov A22