Správy o činnosti

Ochrana osobných údajov

Odber newslettera Zákon č. 18/2018 Z. z.Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Udelením súhlasu […]

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014

SPRÁVA 2014 – VSG