Informácie

Medzinárodné trienále grafiky 2012

Medzinárodné trienále grafiky 2012

Košický umelec, Marko Blažo získal na Medzinárodnom trienále grafiky v Krakowe významnú cenu rektora akadémie umení za dielo Atlantis, 2010.  […]

Video PAPIER KOLEVideo PAPIER KOLEVideo PAPIER KOLEVideo PAPIER KOLE

Video PAPIER KOLEVideo PAPIER KOLEVideo PAPIER KOLEVideo PAPIER KOLE

Papier kole +_Lg_16x9 Česká koláž je kunsthistorický jav sám osebe. Na popud Paríža si ju, podobne ako český kubizmus, Česi […]

Projektplus: Projekt pre umelcov na rok 2012 v Prahe

Projektplus

KOŠICE MODERNISM – Košice Art of the 1920s – INTERNATIONAL CONFERENCEVÝZVA NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU KOŠICKÁ MODERNAA KASSAI MODERNEK – NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

KOŠICE MODERNISM – Košice Art of the 1920s – INTERNATIONAL CONFERENCEVÝZVA NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU KOŠICKÁ MODERNAA KASSAI MODERNEK – NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

KOŠICE MODERNISM Košice Art of the 1920s INTERNATIONAL CONFERENCE The conference je dedicated to the 80th birthday of Prof. Tomáš […]

CHIOSC artist-in-residence program in Chisinau, MoldovaCHIOSC artist-in-residence program in Chisinau, MoldovaCHIOSC artist-in-residence program in Chisinau, MoldovaCHIOSC artist-in-residence program in Chisinau, Moldova

CHIOSC artist-in-residence program in Chisinau, MoldovaCHIOSC artist-in-residence program in Chisinau, MoldovaCHIOSC artist-in-residence program in Chisinau, MoldovaCHIOSC artist-in-residence program in Chisinau, Moldova

chisinau.2012.open.call

VÝZVA – VÝSTAVNÉ PROJEKTY NA ROKY 2012 A 2013

Východoslovenská galéria v Košiciach vyhlasuje druhé kolo pre prijímanie výstavných projektov na roky 2012 a 2013.
Kurátori a výtvarníci môžu svoje koncepcie výstavných projektov pripravovať pre všetky výstavné priestory (VSG) na Hlavnej ulici 27 a Alžbetinej 22. Vyplnené žiadosti s prílohami je potrebné posielať do 31. decembra 2011.

výstava HOme edition na artyčoku

výstava HOme edition na artyčoku pod názvom domáca edícia elít… http://artycok.tv/lang/en-us/8034/home-edit/

report 2010sprava2010