Informácie

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Na základe novelizácie Zákona č. 546/2010 Zb. Občianskeho zákonníka a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Východoslovenská […]

Verejné obstarávanie 1. 4. 2012 – 31. 3. 2013

Verejne obstaravanie

Krst knihy a pražské divadlo D21s hrou R.U.R

Pri príležitosti krstu knihy Košická moderna, ktorý sa bude konať v Štátnom divadle Košice sa predstaví pražské divadlo D21 s […]

Výzva: Košická moderna

VÝZVA Košická modernaPDF

Akceptujeme kultúrne poukazy :)

Akceptujeme kultúrne poukazy :)

Pozor zmena! Opäť prijímame KULTÚRNE POUKAZY. Ak máte problém s akceptovaním kultúrnych poukazov, tak príďte na programy pre školy a […]

Medzinárodné trienále grafiky 2012

Medzinárodné trienále grafiky 2012

Košický umelec, Marko Blažo získal na Medzinárodnom trienále grafiky v Krakowe významnú cenu rektora akadémie umení za dielo Atlantis, 2010.  […]

Video PAPIER KOLEVideo PAPIER KOLEVideo PAPIER KOLEVideo PAPIER KOLE

Video PAPIER KOLEVideo PAPIER KOLEVideo PAPIER KOLEVideo PAPIER KOLE

Papier kole +_Lg_16x9 Česká koláž je kunsthistorický jav sám osebe. Na popud Paríža si ju, podobne ako český kubizmus, Česi […]

Projektplus: Projekt pre umelcov na rok 2012 v Prahe

Projektplus

KOŠICE MODERNISM – Košice Art of the 1920s – INTERNATIONAL CONFERENCEVÝZVA NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU KOŠICKÁ MODERNAA KASSAI MODERNEK – NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

KOŠICE MODERNISM – Košice Art of the 1920s – INTERNATIONAL CONFERENCEVÝZVA NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU KOŠICKÁ MODERNAA KASSAI MODERNEK – NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

KOŠICE MODERNISM Košice Art of the 1920s INTERNATIONAL CONFERENCE The conference je dedicated to the 80th birthday of Prof. Tomáš […]