Informácie

Faktúry október 2017

Faktury oktober 2017

Objednávky október 2017

Objednavky oktober 2017

Objednávky september 2017

Objednavky september 2017

Faktúry september 2017

Faktury september 2017

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 5000 eur za 3Q 2017

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 5000 za 3 Q 2017

Organizačná štruktúra VSG

Organizačná štruktúra VSG

Zákazky s nízkou hodnotou nad 5.000 Eur 2Q 2017

Zákazky s nízkou hodnotou nad 5000 Eur 2Q 2017

Zákazky s nízkou hodnotou nad 5.000 Eur 1Q 2017

Zákazky s nízkou hodnotou nad 5000 Eur 1Q 2017

Zákazky s nízkou hodnotou nad 5.000 Eur 2 polrok 2016

Zákazky s nízkou hodnotou nad 5000 Eur 2015-2016

Faktúry august 2017

Faktury august 2017

XML Sitemap