Komentovaná prehliadka výstavy Katarína Poliačiková: Oheň vecí /The Fire of Things s autorkou


31.1.2019 o 17:00
Výstava Oheň vecí hovorí o meniacom sa vzťahu ľudskej, geologickej a astronomickej mierky, o prelínaní subjektívnych príbehov s veľkými naratívmi zeme či času. Hovorí tiež o fotografii a slove ako médiách záznamu skutočnosti, o ich nepresnostiach a obmedzeniach. Výstavu tvorí výber diel sledujúcich určitú líniu, ktorá sa začala formovať počas posledných pár rokov, kedy sa fotografický obraz stal základným materiálom mojej tvorby. Každé z nich iným spôsobom konfrontuje ľudskú mierku a to, čo ju – nielen fyzicky – ale aj mentálne a intelektuálne presahuje.
Program tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Viac o výstave: http://www.vsg.sk/katarina-poliacikova-ohen-veci-the-fire-of-things/