Anglická komentovaná prehiadka Na Prelome

V piatok 10.5.2019 ste mali možnosť zúčastniť sa anglickej komentovanej prehliadky výstavy Na Prelome – Umenie rokov 1890-1918 s kurátorom. Túto výstavu si môžete pozrieť už len do 26.5.2019, v tento deň sa uskutoční aj rozlúčková prehliadka s kurátormi výstavy.
Tento mesiac (22.5.2019 o 16:00 na Alžbetinej 22) nás čaká ešte jedna netradičná, slovensko-anglická komentovaná prehliadka výstavou Zachránené – Zreštaurované diela VSG poškodené požiarom.