Alexander Eckerdt (1932 – 1992) – Hra s mesiacom / (maľba/kresba/grafika)

eckerdt-pozvanka

 

Alexander Eckerdt (1932 – 1992) – Hra s mesiacom / (maľba/kresba/grafika)

 

Otvorenie výstavy: 14. 9. 2017 o 18.00 hod.
Miesto konania: VSG, Hlavná 27
Trvanie výstavy: 15. 9. – 19. 11. 2017
Kurátor výstavy: Peter Markovič
Grafický dizajn výstavy: Jozef Tušan

 

Maliar, grafik a kresliar Alexander Eckerdt  reprezenzuje významnú osobnosť slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. V rokoch 1952-1958 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení knižnej grafiky a ilustrácie prof. Vincenta Hložníka. Eckerdt veľmi skoro opustil formálne znaky hložníkovej grafickej školy. Už ranná nedogmatická umelcova tvorba, v počiatkoch hľadania vlastného výtvarného programu od konca päťdesiatich rokov, výrazne inklinovala k hodnotám európskej aj českej výtvarnej moderny. Vo svojej grafickej, maliarskej a kresliarskej tvorbe sa venoval predovšetkým figurálnej téme a krajine.

Eckerdtovu maliarsku tvorbu charakterizuje typická úspornosť uplatnených výtvarných prostriedkov, koloristická zdržanlivosť a výrazná výtvarná skratka, prejavujúca výraznú snahu po tvarovej absolutizácii a inklinácii k dekoratívnym hodnotám výtvarného prejavu. Autor s lyricko-poetickým videním motívov svojej tvorby tematicky smeroval predovšetkým k civilným témam, ovplyvneným hodnotami mestského prostredia, rekreatívnou témou športu, neskôr motívmi lásky a predovšetkým trvale prítomnou témou ženského aktu.

Alexander Eckerdt patril k nemnohým slovenským grafikom, systematicky pracujúcim s klasickou technikou litografie. Umelcova asketická a lineárne čistá grafická a kresbová tvorba, napriek výraznej miere výtvarného perfekcionizmu, zostala „eckerdtovskou“ a nereprezentovala charakteristickú líniu minucióznej a k prepracovanému detailu smerujúcej slovenskej grafickej tvorby a období po polovici sedemdesiatych rokov reprezentovala veľmi osobitý vzťah aj k imaginatívnej a fantazijnej línii ako dominantnej tendencii dobového slovenského výtvarného umenia.

Alexander Eckerdt ostal výraznou solitérnou osobnosťou slovenského výtvarného umenia. Od ukončenia štúdií až do svojej smrti pôsobil v Košiciach a dnes reprezentuje jednu z najvýznamnejších košických výtvarných a umeleckých osobností uplynulého storočia. Autorská výstava je pripravená k 25. výročiu umelcovho úmrtia. Výstava retrospektívnym spôsobom pripomenie celoživotnú umelcovu maliarsku, kresliarsku a grafickú tvorbu od jeho ranných diel až po diela z neskorého a posledného obdobia tvorby.

Eckerdt patril medzi reprezentatívne osobnosti slovenského výtvarného umenia. Autor húževnato hľadajúci svoj vlastný výtvarný jazyk sa od počiatku svojej tvorby vymedzoval voči dobovej  socialisticko-realistickej estetike. Umelcova tvorba nachádzala prerušenú kontinuitu s moderným európskym výtvarným umením. Eckerdtova tvorba patrí medzi hodnotovo najčistejšie a najkonzekventnejšie umelecké modely slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia.

 

Výstava bola pripravená v spolupráci Východoslovenskej galérie s Malou galériou Alexandra Eckerdta, Šarišskou galériou a súkromnými zberateľmi.

XML Sitemap