Alexander Bugan – AB UNO

TLAČOVÁ SPRÁVA

Alexander Bugan- AB UNO

Názov výstavy: Alexander Bugan – AB UNO

Lokalita: Východoslovenská galéria Košice, Hlavná 27, výstavná sieň „C“

Termín výstavy: 3. jún – 29. jún 2014

transmutácia – v alchýmii znamená, že cieľom je premena menej hodnotnej matérie na ušľachtilú prima matériu napr. zlato

 

Alexander Bugan vo svojej tvorbe využíva materiál určený na likvidáciu, teda recykluje tak, že v procese tvorby smeruje k preduchovneniu hmoty. Zdanlivo neestetický materiál – obalové krabice – sa stávajú svojou formou, farbou a štruktúrou tou plochou, nad ktorou môže jeho fantázia slobodne letieť. Výsledkom je jeho prima matéria, dosahuje ju postupom od zložitosti a tiaže hmoty smerom k čistote a jednoduchosti bielej. Umelecký artefakt je potom tým zlatom, ktoré muselo prejsť procesom premeny. Zámerom Alexandra Bugana je prezentovať na výstave AB UNO výsledky tohto snaženia.

Alexander Bugan (1952) sa narodil v Košiciach, kde doteraz žije a tvorí.