PROGRAM VSG PRE ŠKOLY JANUÁR – JÚN 2019

Prečo prísť so žiakmi a študentmi práve k nám?

  • návštevou galérie počas vyučovania môžete žiakom ozvláštniť a zatraktívniť vyučovací predmet
  • žiaci absolvujú kvalitný výchovno-vzdelávací program zameraný na obohatenie kultúrno-sociálnych vedomostí, zručností a schopností
  • oboznámia sa s ideami a technikami klasického a moderného umenia
  • podporíte rozvoj estetického cítenia a kreativity u vašich študentov
  • uplatnením inovatívnych a zážitkových foriem učenia sa študenti dozvedia nové informácie z oblasti dejín umenia
  • výstavy so širším historickým kontextom podporujú medzipredmetové vzťahy a študenti sa o dejinách nielen učia, ale ich aj vidia
  • efektívne strávite čas v moderných a zrekonštruovaných priestoroch galérie
  • budú sa vám venovať kvalifikovaní galerijní pedagógovia
  • časovo sa prispôsobíme vašim potrebám
  • pri workshopoch zohľadňujeme vek našich návštevníkov

Program pre školy si môžete stiahnuť tu:skoly-net.pdf