Mária Spoločníková – reštaurátorka, žena, Košičanka

Otvorenie výstavy: 18. 5. 2017 o 18.00 hod.
Miesto konania: Hlavná 27
Trvanie výstavy: 19. 5. – 3. 9. 2017
Kurátorka: Katarína Nádaská
Grafický dizajn výstavy: Richard Gravecz
Odborná spolupráca: Juraj Gembický, Ľudmila Zozuľáková

Mária Spoločníková (*1926, Košice) je významnou slovenskou reštaurátorkou. Východoslovenská galéria pri príležitosti jej životného jubilea 90. rokov a pri príležitosti roku Majstra Pavla z Levoče prináša výstavný projekt, ktorého cieľom je podať reprezentatívny obraz o živote a diele tejto významnej slovenskej reštaurátorky s dôrazom na jej prínos pri výskume diel Majstra Pavla z Levoče.

Výstava prezentuje  jej tvorbu v nových kontextoch. Predstavuje najvýznamnejšie diela gotického umenia, ktoré reštaurovala, ale aj tie, ktoré sú menej známe a rovnako dosvedčujú kvalitu jej reštaurátorskej práce. Expozícia má komorný charakter.

Ústredné miesto zastávajú diela Majstra Pavla z Levoče zo začiatku 16. storočia. Centrom expozície je plastika Ukrižovaného z Kostola sv. Mikuláša v Prešove ako jedno z vrcholných diel jeho tvorby. Je zároveň najlepším príkladom uplatnenia diela Majstra Pavla v bezprostrednom regióne Košíc.

Vystavené diela predstavujú prácu Márie Spoločníkovej v troch celkoch – reštaurátorka, žena, Košičanka. Každá časť cez jednotlivé diela a dokumenty k ich reštaurovaniu prezentuje postupy reštaurátorských zásahov. Súčasťou výstavy je inštalácia v Dóme sv. Alžbety, ktorá návštevníka priamo na mieste zoznamuje s reštaurátorskou prácou Márie Spoločníkovej pre košický dóm.

Výstava prináša trojitý pohľad na výtvarné dielo – dielo v dielni reštaurátora, dielo vo výstavnej sieni a dielo na jeho pôvodnom mieste určenia.

Didaktickým akcentom výstavy sú interaktívny exponát Ruskinovskej madony, haptické faksimílie prístupné na dotyk, maketa Madony od Majstra Pavla z Levoče z Banskej Bystrice a audio nahrávka rozhovoru s Máriou Spoločníkovou.

Reštaurátorskú prácu nevykonávala iba preto, lebo ju profesionálne napĺňala a živila, ale preto, že ju považovala za konanie Dobra.

 

Preklady: Janka Jurečková, Denisa Herelová, Veronika Mikulová
Digitalizácia fotodokumentácie: Ondrej Rychnavský
Technická spolupráca: Copyvait, Esolutions, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Vis Gravis

Mediálni partneri: Zajtrajšie noviny
Partneri: Farnosť sv. Alžbety v Košiciach, Slovenská národná galéria v Bratislave

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

EŠTE VIAC MÁRIE SPOLOČNÍKOVEJ

sprievodný program

 

20.5.2017 o 18.00 hod.

Mgr. Katarína Nádaská, PhD.

vedúca umeleckohistorického úseku a správy zbierok

Prehliadka výstavou venovanou celoživotnej práci Márie Spoločníkovej, prvej absolventky  reštaurátorského ateliéru VŠVU na Slovensku (Noc múzeí a galérií).

 

13.6.2017 o 17.00 hod.

Mgr. Dušan Buran, PhD.

vedúci kurátor Zbierok starého umenia v Slovenskej národnej galérii

Gotika v pohybe. Madona z Ruskinoviec a aktívne sochy neskorého stredoveku.

 

6.7.2017 o 16.30 hod

Mgr. Katarína Nádaská, PhD.

vedúca umeleckohistorického úseku a správy zbierok

Kurátorská prehliadka výstavou Márie Spoločníkovej prepojená s návštevou južnej veže Dómu sv. Alžbety.

Hlavná 27 a presun do Dómu sv. Alžbety

 

27.7.2017 o 17.00 hod.

Ing. Kristína Markušová

riaditeľka Krajského pamiatkového úradu v Košiciach

Obnovy a reštaurovanie Dómu sv. Alžbety.

Historická sála, Hlavná 27

 

8.8.2017 o 14.00 hod.

Pohodová komentovaná prehliadka pre seniorov s krátkym workshopom.

Výstavná sieň A, Hlavná 27

 

22.8.2017 o 17.00 hod.

Mgr. Katarína Nádaská, PhD.

vedúca umeleckohistorického úseku a správy zbierok

Kurátorská prehliadka výstavou Márie Spoločníkovej.

 

 

XML Sitemap